%1$s

Jarosław Romaniuk

Rokrocznie pełnię obowiązki wychowawcy, trenera i ratownika medycznego na letnich obozach sportowych dla młodych adeptów Judo. Jestem instruktorem rekreacji ruchowej o specjalności ju-juitsu, samoobrona.
W ramach praktyk zawodowych pracowałem w następujących placówkach: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” (zespoły wyjazdowe specjalistyczne i podstawowe oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego), Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny (ul. Banacha 1a) – Szpitalna Izba Przyjęć, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ (ul. Kasprzaka 17) – Szpitalny Oddział Ratunkowy i Oddział Intensywnej Terapii.
W latach 1993 – 2001 jako wychowawca instruktor ZHP organizowałem i prowadziłem wiele imprez (obozy, zimowiska, rajdy, wycieczki, szkolenia) krajowych i zagranicznych dla harcerzy z środowiska 21 WDH, pracowałem także na letnich obozach harcerskich jako ratownik wodny (1996 – 2001). Pełniłem obowiązki ratownika w Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, później Fundacji Św. Kamila (1997 – 2001).Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala Bielańskiego.